MEDIA TV Blog

Sennheiser Mikrofone der MKH 8000 Serie

24.11.2017

 

Neu im Verleih:

Die Sennheiser Mikrofone MKH 8020, MKH 8040, MKH 8050 und MKH8060